ลงทะเบียน Cardiac Network Forum 11th

ข้อมูลส่วนตัว กรุณาระบุ * ให้ครบถ้วน

ข้อมูลการประชุม * เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว กรุณาระบุให้ครบถ้วน

  วันที่ Topic ค่าลงทะเบียน (บาท)
แบบที่ 1 15 มกราคม 2562 Pre-congress echocardiography 1,000 (วิทยากรฟรีค่าลงทะเบียน)
แบบที่ 2 15 - 18 มกราคม 2562 Pre-congress echocardiography + ประชุมวิชาการ 3,500 (วิทยากรฟรีค่าลงทะเบียน)
แบบที่ 3 16 - 18 มกราคม 2562 ประชุมวิชาการ 2,500 (วิทยากรฟรีค่าลงทะเบียน)

ประเภทการเข้าร่วมประชุม *

ประเภทอาหาร *

ข้อมูลการเข้าร่วมการวิ่ง

กรุณาเลือก

งานประชุมนี้แจกเสื้อวิ่งท่านล่ะ 1 ตัว กรุณาเลือกขนาดเสื้อ *

ขนาด หน้าอก(นิ้ว) ความยาว(นิ้ว)
SS 36 23
S 38 26.75
M 40 27.25
L 42 28.25
XL 44 28.25
3L 46 28.75
4L 48 28.75

ข้อมูลการเดินทาง * หากต้องการให้บริการรับ - ส่ง ให้ระบุ รูปแบบการเดินทาง วันเวลามาถึงและกลับ

การเดินทาง เที่ยวไป เที่ยวกลับ  

ไม่ต้องการรถรับส่ง

 

เดินทางโดย เครื่องบิน

mm/dd/yyyy (success)

mm/dd/yyyy (success)
 
Cardiac Network Forum 10th